Koordynator ds. Negocjacji przy Prezesie URE

http://koordynator.ure.gov.pl/kdn/wiadomosci/8220,Sprawozdanie-Koordynatora-ds-negocjacji-z-dzialalnosci-w-roku-2018.html
2020-02-28, 15:21

Sprawozdanie Koordynatora ds. negocjacji z działalności w roku 2018

Koordynator ds. negocjacji sporządza sprawozdanie z działalności za każdy rok kalendarzowy, w tym z prowadzonych przez niego postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, w terminie do dnia 30 kwietnia roku następnego.

Sprawozdanie Koordynatora ds. negocjacji z działalności w roku 2018.

29.04.2019

Opcje strony