Koordynator ds. Negocjacji przy Prezesie URE

https://koordynator.ure.gov.pl/kdn/wiadomosci/9482,Koordynator-na-Europejskiej-Konferencji-Konsumenckiej.html
2022-12-09, 07:56

Koordynator na Europejskiej Konferencji Konsumenckiej

20 października 2020 r. odbyła się europejska konferencja “Let’s ASPIRE! CEER-BEUC 2030 Vision for Energy Consumers”, zorganizowana przez Radę Europejskich Regulatorów Energetyki (CEER) oraz Europejską Organizację Konsumentów (BEUC). Koordynator został poproszony o zabranie głosu odnośnie  działań, które powinny być podjęte dla realnej ochrony konsumentów w sektorze energetycznym i roli jaką powinny mieć w tym polubowne metody rozwiązywania sporów.Koordynator zwrócił uwagę na konieczność opracowania krajowych i europejskich modeli współpracy pomiędzy różnymi podmiotami - m.in. podmiotami ADR, rzecznikami praw konsumentów, regulatorami sektora, organizacjami chroniącymi prawa konsumentów, przedsiębiorcami oraz jednostkami administracji publicznej, na obydwu poziomach  - gwarantujących solidną ochronę odbiorców energii z łatwym dostępem do procedur umożliwiających polubowne rozwiązanie zaistniałego sporu. Kwestia ta dodatkowo zyskała na ważności w dobie pandemii, szczególnie z perspektywy konieczności sprawnego wychodzenia z kryzysu nią spowodowanego.

19.05.2021

Opcje strony