Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Koordynator jako ekspert na posiedzeniu Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości

3 czerwca 2020 r. Koordynator ds. negocjacji przy Prezesie URE wziął udział jako ekspert w posiedzeniu Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości.

Podczas posiedzenia omawiano m.in. rekomendowane przez grupy robocze Rady rozwiązania, mające zapewnić dalszą poprawę wyników spraw kierowanych do mediacji.

Zarówno w trakcie trwającego stanu epidemii w Polsce, jak po jego ustaniu, głos i doświadczenie Koordynatora w pracach Rady jest bardzo cenny z uwagi na specyfikę prowadzonych przez niego postępowań w sprawach pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Prowadzone przez Koordynatora ds. negocjacji przy Prezesie URE postępowania ADR, odbywają się obecnie głównie zdalnie. Dzięki przyjętym procedurom pracy, w tym Regulaminowi oraz wykwalifikowanemu i doświadczonemu Zespołowi, utrudnienia i opóźnienia w prowadzeniu postępowań  zostały zminimalizowane i są procedowane nieprzerwanie w czasie trwania pandemii.

Więcej o wydarzeniu przeczytają Państwo na stronie Rzeczpospolitej

 

03.06.2020

Opcje strony

do góry