Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Koordynator na Zgromadzeniu Ogólnym stowarzyszenia NEON (National Energy Ombudsmen Network)

W dniu 5 lutego 2020 r. w Barcelonie odbyło się Zgromadzenie Ogólne Członków Stowarzyszenia NEON (dalej NEON), którego członkiem i prezesem jest Koordynator ds. negocjacji przy Prezesie URE i któremu jako prezes przewodniczył. Członkowie obecni na Zgromadzeniu dyskutowali m.in. o podjęciu działań umożliwiających pozostanie w gronie członków NEON Wielkiej Brytanii oraz umożliwienie podmiotom spoza krajów Unii Europejskiej ubieganie się o członkostwo zwyczajne w stowarzyszeniu.

27.02.2020

Opcje strony

do góry