Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Publikacja Koordynatora w Biuletynie URE

W ostatnim Biuletynie Urzędu Regulacji Energetyki (04/2019) został opublikowany artykuł pt. „Polubowne rozwiązywanie sporów w sektorze energetycznym” autorstwa pana Janusza Gwiazdowskiego – Koordynatora ds. negocjacji przy Prezesie URE oraz pani Moniki Stachury koordynującej prace Zespołu Obsługi Koordynatora w Urzędzie Regulacji Energetyki.

Zapraszamy do lektury

17.02.2020

Opcje strony

do góry