Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Polubowne rozwiązywanie sporów w sektorze publicznym

W dniu 14 stycznia 2020 r. pan Janusz Gwiazdowski – Koordynator ds. negocjacji przy Prezesie URE oraz pani Monika Stachura koordynująca pracą Zespołu Obsługi Koordynatora w Urzędzie Regulacji Energetyki wzięli udział w konferencji odbywającej się w siedzibie Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej zorganizowanej przez Międzynarodowe Centrum Mediacji pt. „Mediacje gospodarcze z sektorem publicznym”.

Wydarzenie zostało objęte patronatem Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej, który osobiście wziął w nim udział.


Kolejno od lewej: Piotr Paradowski (UM m.st. Warszawa, Naczelnik Wydziału współpracy z inwestorami), Kamila Strzelczak (SAFEGE Oddział w Polsce (SUEZ),
Dyrektor ds. Kontroli i Wsparcia Operacyjnego), Agnieszka Wickel (GDDKiA, Dyrektor Departamentu Prawnego i Zamówień Publicznych),

Mariusz Haładyj (Prokuratoria Generalna, Prezes), Kamil Furman (Eurovia, Dyrektor Działu Prawnego)
Uczestnicy konferencji zgodzili się, że pomimo że możliwość skorzystania z mediacji w sektorze publicznym istnieje od dawna, ciągle nie ma na tym rynku spektakularnych wyników.