Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Koordynator wybrany Prezesem Europejskiego Stowarzyszenia zrzeszającego instytucje zajmujące się pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich w sektorze energetycznym

Na Zgromadzeniu w Rzymie w dniu 19 lutego 2019 r. członkowie stowarzyszenia National Energy Ombudsmen Network (NEON) z siedzibą w Brukseli (Belgia) wybrali pana Janusza Gwiazdowskiego (Koordynatora ds. Negocjacji przy Prezesie Urzędu Regulacji Energetyki) na nowego Prezesa Zarządu Stowarzyszenia. Kadencja Zarządu Stowarzyszenia trwa do końca 2020 r.

Prezesi Zarządu – obecny i poprzedni, pan Janusz Gwiazdowski (z lewej) oraz pan Lewis Shand Smith (z prawej),
z Sekretarzem Generalnym NEON panią Annette Jantzen (w środku), na Zgromadzeniu NEON zorganizowanym
przez ARERA (Rzym).

Koordynator ds. Negocjacji przy Prezesie URE został przyjęty w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia we wrześniu 2018 r.

NEON to europejska sieć niezależnych organizacji non profit rozwiązujących spory konsumenckie oraz rzeczników, działających w sektorze energetycznym. Członkowie Stowarzyszenia działają na podstawie publicznego mandatu celem zapewnienia łatwo dostępnego i bezpłatnego sposobu rozwiązywania sporów między konsumentami a przedsiębiorstwami energetycznymi.