Koordynator ds. Negocjacji przy Prezesie URE

https://koordynator.ure.gov.pl/kdn/wiadomosci/7940,Sprawozdanie-Koordynatora-ds-negocjacji-z-dzialalnosci-w-roku-2017.html
2020-02-28, 16:50

Sprawozdanie Koordynatora ds. negocjacji z działalności w roku 2017

Koordynator ds. negocjacji sporządza sprawozdanie z działalności za każdy rok kalendarzowy, w tym z prowadzonych przez niego postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, w terminie do dnia 30 kwietnia roku następnego.

Sprawozdanie Koordynatora ds. negocjacji z działalności w roku 2017.

11.02.2019

Opcje strony