Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Janusz Gwiazdowski

Koordynator ds. negocjacji

Janusz Gwiazdowski

W dniu 22 maja 2017 r. został powołany przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na stanowisko Koordynatora ds. negocjacji przy Prezesie Urzędu Regulacji Energetyki.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (WPiA UW) oraz Centrum Prawa Amerykańskiego na WPiA UW. Ukończył aplikację radcowską prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie. Odbył studia magisterskie z zakresu psychologii społecznej, na Uniwersytecie SWPS w Warszawie, specjalność psychologia ekonomiczna i podejmowania decyzji ryzykownych.

Prowadzi i uczestniczy w zajęciach, symulacjach, szkoleniach i projektach badawczych związanych z tematyką mediacji, negocjacji i innych metod polubownego rozwiązywania sporów. Uczestniczył w wielu krajowych i zagranicznych konferencjach związanych z tematyką polubownego rozwiązywania sporów. Jest stałym mediatorem sądowym wpisanym na listę prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie i Prezesa Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie. Przeprowadził dotychczas łącznie ponad 300 mediacji sądowych i umownych.

Z dniem 7 września 2017 r. Koordynator ds. negocjacji przy Prezesie Urzędu Regulacji Energetyki został wpisany do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich prowadzonego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod numerem 8.

Na Zebraniu w Rzymie w dniu 19 lutego 2019 r. został wybrany nowym Prezesem Zarządu stowarzyszenia National Energy Ombudsmen Network (NEON) z siedzibą w Brukseli (Belgia). NEON to europejska sieć niezależnych organizacji non profit rozwiązujących spory konsumenckie oraz rzeczników, działających w sektorze energetycznym. Członkowie Stowarzyszenia działają na podstawie publicznego mandatu celem zapewnienia łatwo dostępnego i bezpłatnego sposobu rozwiązywania sporów między konsumentami a przedsiębiorstwami energetycznymi.

 

25.02.2020

Opcje strony

do góry