Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Kontakt ADR


Skontaktuj się

tel.: 22 487 56 22 - w każdy dzień roboczy w godzinach: 8.00 - 10.00, z wyłączeniem środy;

tel.: 22 487 58 33 - w każdy dzień roboczy w godzinach: 12.00 - 14.00, z wyłączeniem środy.

e-mail: koordynator@ure.gov.pl

Uprzejmie informujemy, że ze względu na działania zmierzające do ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19, praca Zespołu Obsługi Koordynatora i Koordynatora ds. negocjacji przy Prezesie URE jest utrudniona, co może skutkować wydłużeniem czasu trwania Postępowań ADR, opóźnieniami w odpowiedziach na pisma i maile oraz ograniczonym kontaktem, w tym telefonicznym. Za ewentualne utrudnienia z góry przepraszamy.

 

Koordynator do spraw negocjacji przy Prezesie Urzędu Regulacji Energetyki

Al. Jerozolimskie 181
02-222 Warszawa

Strony internetowe dotyczące pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich:

Rejestr podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich prowadzony przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej Rejestr) dostępny jest pod adresem:

Dane zawarte w Rejestrze oraz wszelkie ich zmiany przekazywane są do Komisji Europejskiej, która publikuje wykaz podmiotów prowadzących postępowania pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich zgłoszonych jej przez państwa członkowskie Unii Europejskiej na platformie ODR (ODR ― Online Dispute Resolution) dostępnej pod adresem:

31.08.2020

Opcje strony

do góry