Navigation

Aktualnie znajdujesz się na:

The representative of the Coordinator’s Staff at the 16th Forum of Systems’ Operators and Energy and Fuels Recipients in Warsaw

Mrs. Monika Stachura managing the Coordinator’s Staff at the Energy Regulatory Office attended the 16th Forum of Systems’ Operators and Energy and Fuels Recipients (XVI Forum Operatorów Systemów i Odbiorców Energii i Paliw) in Warsaw organized by the Capital City of Warsaw entitled “Warsaw on the pathway of an energy transformation; from the electrical power engineering crisis to the electrical monism; RES 2050” (Warszawa na trajektoriach transformacji energetycznej od kryzysu w elektroenergetyce do monizmu elektrycznego OZE 2050).

02.12.2019

Opcje strony

go up