Nawigacja

Warto wiedzieć

Pamiętaj, że postępowanie przed Koordynatorem ds. negocjacji przy Prezesie URE:

  • Ma na celu pomóc Stronom konfliktu w wypracowaniu porozumienia, a nie wydanie przez Koordynatora rozstrzygnięcia w sprawie.
  • Jest dobrowolne dla obu Stron, a jego wynik zależy od woli oraz aktywności konsumenta i przedsiębiorstwa.
  • Zakończy się porozumieniem tylko wówczas, gdy strony będą otwarte na współpracę w celu wypracowania polubownego rozwiązania sporu oraz skłonne do ustępstw.

Zanim złożysz wniosek do Koordynatora ds. negocjacji przy Prezesie URE:

  • Musisz podjąć samodzielną próbę rozwiązania sporu z przedsiębiorcą (np. poprzez złożenie reklamacji). Przygotuj kopie korespondencji dotyczącej próby rozwiązania sporu i dołącz do wniosku. To niezbędny krok, zanim zwrócisz się do Koordynatora.
  • Zapoznaj się z Regulaminem i zastanów, czy postępowanie przed Koordynatorem jest tym, czego oczekujesz w Twojej sprawie.
  • Zapoznaj się z Klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych w ramach Postępowania ADR przed Koordynatorem.
  • Przy przygotowaniu wniosku posłuż się wzorem.  Przy składaniu wniosku w formie papierowej,  przed włożeniem dokumentów do koperty lub złożeniem w kancelarii ogólnej URE upewnij się, że dołączyłeś do wniosku jego kopię oraz dodatkowy egzemplarz kopii załączników. Koordynator ani URE nie wykonują kopii tych dokumentów.

Polecamy

do góry